Urząd Gminy Cekcyn informuje, że w miesiącu maju odbędzie się nieodpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Osoby, które posiadają takie śmieci, prosimy o zgłaszanie zamiaru wywozu u Sołtysa danego sołectwa lub w Urzędzie Gminy, pokój nr 19, tel 52 3347565.

Szczegółowy harmonogram wywozu śmieci wielkogabarytowych został umieszczony na stronie www.bip.cekcyn.pl w zakładce aktualności.