LogowanieClose

Slide 1

Szlaki rowerowe

Miłośnikom dwóch kółek polecamy "Leśne szlaki rowerowe Gminy Cekcyn", szlaki rowerowe zostały wytyczone i oznakowane przez Tadeusza Syczyło - Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej przy współpracy ze Zbigniewem Borońskim - P.T.T.K. w Bydgoszczy oraz Urzędem Gminy Cekcyn. Wytyczone i oznakowane są trzy leśne szlaki rowerowe, które przebiegają po drogach polnych, leśnych i asfaltowych Gminy Cekcyn i Powiatu Tucholskiego.           
Niezbędnym przewodnikiem po szlakach rowerowych jest mapa "Leśne szlaki rowerowe Gminy Cekcyn", wydana przez TMZC, w której oprócz wytyczonych szlaków, opisane są ciekawostki i atrakcje czekające na turystów, mapa została wydana również w języku angielskim i niemieckim.

1. Szlak "Gołąbkowy" (czerwony), przebieg szlaku: Cekcyn (ul. Szkolna) - Nowy Sumin - "Jelenia Wyspa" - Gołąbek, - Woziwoda - Biała  - Bielska Struga - Leśniczówka Okiersk - Łosiny - Zalesie - Cekcyn (ul. Szkolna), łączna długość 37,6 km.

2. Szlak "Borowej Ciotki" (czarny), przebieg szlaku: Cekcyn (ul. Szkolna) - Iwiec - Wysoka - Wierzchlas - Lisiny - Suchom - Leśnictwo Jelenia Góra - Zdroje - Trzebciny - Małe Gacno - Wlk. Budziska - Krzywogoniec - Cekcyn (ul. Szkolna), łączna długość 49,9 km.

3. "Do Piekiełka nad Brdą" (żółty), przebieg szlaku: Cekcyn - Kruszka - Leśnictwo Świt - uroczysko "Piekiełko" - rezerwat przyrody "Dolina Rzeki Brdy" - Knieja - Cekcynek - Cekcyn, łączna długość 25,0 km


Turystka ze Śląska przy bramce wjazdowej do gminy Cekcyn.

 

Gmina

Gmina Cekcyn położona jest we wschodniej części powiatu tucholskiego. Pod względem liczby mieszkańców zaliczana jest do grupy średnich, a pod względem zajmowanej powierzchni - do bardzo dużych gmin. Siedziba gminy, dostępna za pomocą gęstej sieci dróg powiatowych, położona jest centralnie, a duża część gminy leży w bezpośrednim sąsiedztwie Tucholi.

Na terenie Gminy Cekcyn według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. zameldowanych było na pobyt stały 6636 osób a na pobyt tymczasowy 132 osoby.

Cechą charakterystyczną struktury użytkowania gruntów w gminie, jest bardzo duży udział lasów i gruntów leśnych, przekraczający 2/3 ogólnej powierzchni gminy. Konsekwencją tego jest najniższy w powiecie i jeden z najniższych w województwie, udział użytków rolnych, wynoszący niespełna 23%. Grunty orne zajmują zaledwie 1/6 powierzchni gminy. Przydatność gruntów dla produkcji rolniczej jest bardzo mała - ponad 63% zajmują grunty klas V, VI i VIz, a łączny wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej jest o około 30% niższy, od średniego.

Charakterystyczną cechą rzeźby powierzchni gminy jest jej kontrastowość, spowodowana z jednej strony położeniem na obszarze płaskiej lub falistej równiny sandrowej oraz dość wyraźnych rozcinających ją form rynnowych oraz dolinnych, z także występowaniem wyspy morenowej.

Zdecydowana większość powierzchni gminy jest płaską równiną sandrową, urozmaiconą dolinkami cieków oraz równinami powstałymi z zarastania jezior. Największą formą erozyjną jest rozległa rynna wypełniona przez ciąg jezior, począwszy od Zalesia i Krzywogońca, aż do południowych granic gminy. Większe wyniesienia terenu obserwowane są w okolicach Cekcyna i Nowego Sumina.

Głównym elementem sieci hydrologicznej są jeziora, z których największe to: Wielkie Cekcyńskie, Gwiazda i Okierskie. Główne cieki na terenie gminy to Stążka i Rakówka.

Znaczna część gminy objęta jest obszarem węzłowym o znaczeniu międzynarodowym sieci EKONET. Ochroną przyrody objęto prawie 2/3 ogólnej powierzchni gminy i są to przede wszystkim: park krajobrazowy, obszary chronionego krajobrazu, a stosunkowo dużą powierzchnię mają użytki ekologiczne. Wyjątkową osobliwość przyrodniczą i krajoznawczą stanowi rezerwat „Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego" w Wierzchlesie.

Gmina charakteryzuje się niezbyt korzystnie rozwiniętą siecią osadniczą. Jest ona bardzo rozdrobniona, a liczne są miejscowości małe i bardzo małe, w których wypełnianie zadań gminnych wiąże się z ponoszeniem nieproporcjonalnie wysokich kosztów, a szanse na rozwój usług rynkowych są niewielkie ze względu na niewielki rynek zbytu. Ośrodek gminny, dobrze wyposażony w infrastrukturę służącą obsłudze mieszkańców, liczący prawie 1,7 tys. mieszkańców, jest zaliczany do największych miejscowości wiejskich województwa. Do grupy wsi rozwojowych, na podstawie prezentowanego potencjału demograficznego, zaliczono 10 miejscowości. Są to: Cekcyn, Iwiec, Zielonka, Wysoka, Zdroje, Ostrowo, Cekcynek, Małe Gacno, Zalesie, Brzozie.

Obsługa mieszkańców w zakresie infrastruktury społecznej jest skoncentrowana w siedzibie gminy. Poza Cekcynem, instytucje obsługi mieszkańców, w dużo mniejszym wymiarze, mieszczą się głównie w Iwcu, Małym Gacnie i Zielonce.

Cekcyn jest gminą, która cały czas prężnie się rozwija. Świadczy o tym wiele przyznanych nagród i wyróżnień. W roku 2010:

- Zajęliśmy 11 miejsce w Polsce i zarazem 1 miejsce w województwie kujawsko-pomorskiem w rankingu najlepszych samorządów, w kategorii gmin wiejskich gazety „Rzeczpospolita”.

Ranking ten powstaje w oparciu o informacje z Ministerstwa Finansów oraz ankiet wypełnianych przez gminy. W badaniu brane są pod uwagę m.in.: wartość środków unijnych, które wpłynęły na rachunek budżetu gminy; zadłużenie samorządu w stosunku do dochodów; dynamikę wzrostu dochodów własnych; wyniki testu szóstoklasistów oraz gimnazjalistów; wydatki mieszkaniowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca; liczbę nowych podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy; udział wydatków na promocję gminy w wydatkach ogółem; wspieranie rozwoju przedsiębiorczości oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi.

- Nagroda specjalna dla Towarzystwa Miłośników Ziemi Cekcyńskiej w konkursie Lider Informatyki 2010 Redakcji "Computerworld".
Nagroda ta jest m.in. dzięki owocnej współpracy Gminy Cekcyn z  „Towarzystwem Miłośników Ziemi Cekcyńskiej”, które aktywnie przyczynia się do wspierania rozwoju regionalnego i lokalnych inicjatyw społeczno-gospodarczych. Konkurs Lider Informatyki wyłania przedsiębiorstwa i instytucje odnoszące sukcesy w dziedzinie informatyzacji. Organizowany od 14 lat przez redakcję Computerworld jest najbardziej prestiżowym przedsięwzięciem tego typu w Polsce.

Historia

W przygotowaniu.

Jasełka

Mija czas jasełkowych wzruszeń….

Jasełka -  widowiska o Bożym Narodzeniu wzorowane na średniowiecznych misteriach franciszkańskich – stały się w ostatnim czasie stałym elementem świątecznych uroczystości w przedszkolach, szkołach, Gminnym Ośrodku Kultury i niektórych  świetlicach wiejskich. 223 młodych aktorów z 9 zespołów teatralnych wystąpiło w świątecznym okresie 2008/2009 aż 18 razy!
Każdy spektakl był charakterystycznym przeżyciem zarówno dla wykonawców jak i odbiorców i każdy zasługuje z pewnością na utrwalenie w pamięci.

Czytaj więcej: Jasełka

"Wioska Grzybowa"

Wioska Grzybowa powstała w Krzywogońcu w 2005 roku, inicjatorem powstania wioski tematycznej był Pan Tadeusz Syczyło - Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej. Natomiast inicjatorką realizacji pomysłu Wioski Grzybowej była Pani Dorota Gromowska.
Wacław Idziak - socjolog wsi, przeprowadził warsztaty, mające na celu przedstawienie idei tworzenia tego typu wiosek tematycznych. Zwrócił uwagę na wyzwalanie potencjału i wiedzy małych społeczności lokalnych w dalszym ich rozwoju.


fot. Justyna Wilkiewicz

 Tworzenie i rozwój Wioski Grzybowej realizuje Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Sołectwa Krzywogoniec, które na ten cel pozyskało dwukrotnie dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu oraz dotacje z Urzędu Gminy w Cekcynie. W realizację Wioski Grzybowej aktywnie włączyli się mieszkańcy Krzywogońca, właściciele gospodarstw agroturystycznych oraz sympatycy Wiosek tematycznych. Krzywogońcu mamy kilka suszarni do grzybów, z których mogą również skorzystać osoby wypoczywające na naszych przepięknych terenach.
W budynku poszkolnym, w którym ma swoją siedzibę stowarzyszenie Krzywogoniec, powstała izba wioski grzybowej, w której znajdują sie przedmioty zrobione w kształcie grzyba, jest kronika Wioski Grzybowej, w której jest coraz więcej pamiątkowych wpisów, są też liczne gadżety związane z Wioską Grzybową.


fot. Justyna Wilkiewicz

 Corocznie w "Wiosce Grzybowej" odbywa się impreza pn. "Święto Grzyba", na której można skosztować różnych potraw zrobionych z grzybów lub też wyglądem przypominającym.


fot. Justyna Wilkiewicz


fot. Justyna Wilkiewicz

Wioska Grzybowa, to promocja nie tylko sołectwa Krzywogoniec, Gminy Cekcyn ale i całego powiatu tucholskiego.
Kontakt:
Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Sołectwa Krzywogoniec
Dorota Gromowska tel 698 629 990
Fryderyk Sikorski tel. (52)  33 610 96

 

 

Czytaj więcej: "Wioska Grzybowa"

Więcej artykułów…

  1. Koncert kolęd ELENI!


 BIP 


  

GOPS w Cekcynie
Borowiacki portal agroturystyczny

CekcynNet

aktywna wieś

Internet na Wsi