Nazwa inwestycji:

,,Przebudowa ulic Szerokiej, Dębowej i Przytorze w Cekcynie”

 Opis zakresu prac:

Drogi zostały zaprojektowane  jako pieszojezdnie w technologii z kostki betonowej.  Odwodnienie zaprojektowano  jako   powierzchniowe oraz częściowo do kanalizacji deszczowej. Długość dróg wynosi łącznie 0,873 km. 

Koszt:

Kosztorys inwestorski wynosi 798.876,21 zł. Na w/w zadanie gmina pozyskała dotację z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 486.420,00 zł.  Pozostałe środki będą pochodziły z budżetu gminy.

Okres realizacji planowany jest od marca do lipca 2017r.

 

 

Nazwa inwestycji:

,,Rozbudowa dróg gminnych: ul. Kolejowa nr 010340C, ul. Tartaczna droga nr 010344C, ul. Przytorze droga nr 010333C w miejscowości Cekcyn gmina Cekcyn”

Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Laskowicka 3 86-100 Świecie

Czas realizacji:

od 17.02.2016 r. do 10.10.2016r.

Opis zakresu prac:

Drogi zostały wykonane w technologii asfaltowej o łącznej długości 1,174 km z chodnikiem z kostki betonowej, nowym przejazdem kolejowym, odwodnieniem za pomocą kanalizacji deszczowej i przydrożnych rowów. Parking przy stacji kolejowej, a także oświetlenie drogowe.

Całkowity koszt:

Koszt inwestycji wyniósł 1.800.740,55 (brutto).

Na w/w zadanie gmina pozyskała dotację z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 900.370,00 zł, z Powiatu Tucholskiego w wysokości 459.188,84 zł. Pozostałe środki pochodziły z budżetu gminy.

Zdjęcia z inwestycji:

 

 

Nazwa inwestycji:

,,Budowa drogi gminnej nr 010302C Zalesie – Stary Sumin gmina Cekcyn”.

Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Laskowicka 3 86-100 Świecie

Czas realizacji:

od 02.03.2015 r. do 07.08.2015r.

Opis zakresu prac:

Droga została wykonana w technologii asfaltowej o długości 3,04 km z odwodnieniem za pomocą przydrożnych rowów. Wykonane zostały dwie zatoki przystankowe, a także budowa nowych przepustów drogowych.

Całkowity koszt:

Koszt inwestycji wyniósł 2.818.419,76 zł.

Na w/w zadanie gmina pozyskała dotację z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 1.409.209,88 zł, z Powiatu Tucholskiego w wysokości 459.188,84 zł. Pozostałe środki pochodziły z budżetu gminy.

Zdjęcia z inwestycji:

 

 

 

Nazwa inwestycji:

,,Modernizacja drogi transportu rolniczego Cekcyn – Kruszka od km 0+980 do km 1+ 970”

Wykonawca :

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Laskowicka 3, 86-100 Świecie.

Czas realizacji:

od 15.06.2016 r. do 03.08.2016r.

Opis zakresu prac:

Droga została wykonana w technologii asfaltowej.

Całkowity koszt:

Koszt inwestycji wyniósł 242.836,05 zł.

Na w/w zadanie gmina pozyskała dotację Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzącą z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji rolnej w wysokości 71.500 zł.

 

Zdjęcia z inwestycji: