Nadleśnictwo Tuchola informuje, że na podstawie art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. z 2017r. poz. 788) został wprowadzony zakaz wstępu na obszary leśne Leśnictw: Świt, Żółwiniec, Żółwiniec Szkółka, Rudzki Most, Kiełpiński Most, Wymysłowo.

Powodem wprowadzenia zakazu są nadzwyczajne uszkodzenia drzewostanów, które stwarzają niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzi.

Zakaz obowiązuje od dnia 12 sierpnia 2017r. do odwołania.