Wszystkich, którzy chcieliby pomóc poszkodowanym w  nawałnicy, która przeszła przez nasz rejon 11 sierpnia informujemy, że w Powiecie Tucholskim powołany został Komitet Społeczny "Solidarni z Poszkodowanym", którego siedziba znajduje się w Tucholi ul. Pocztowa 7.
Osobą uprawnioną do kontaktu jest Anna Toby 600 310 751.
Uruchomiony został numer konta bankowego, na który można dokonywać wpłat:
Odbiorca: Powiat Tucholski
Nr konta: 20 1560 0013 2340 9874 1000 0042
z dopiskiem: "dla  Poszkodowanych w Powiecie Tucholskim"
Wszystkim Darczyńcom z góry dziękujemy za okazaną poszkodowanym pomoc!