Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Sp. z o.o. w Gdańsku - wykonawca robót torowych, informuje, że od dnia 18.09.2017r. godz. 8:00. rozpocznie remont nawierzchni w przejeździe kolejowym na linii kolejowej nr 201 szlak Wierzchucin – Lipowa Tucholska w ciągu drogi powiatowej Cekcyn-Brzozie-Zielonka w miejscowości Brzozie. Roboty potrwają do dnia 22.09.2017r godz. 18:00 i będą wykonywane w obrębie pasa kolejowego.

Objazd wyznaczono drogą powiatową na odcinku Cekcyn (ul. Dworcowa i Leśna) – Wrzosowisko i na odcinku Wrzosowisko – Zielonka.