Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Sp. z o.o. w Gdańsku - wykonawca robót torowych, informuje, że od dnia 09.10.2017r. godz. 8:00. rozpocznie remont nawierzchni w przejeździe kolejowym na linii kolejowej nr 201 szlak Wierzchucin – Lipowa Tucholska w ciągu drogi powiatowej Wielkie Gacno-Cekcyn-Rudzki Most w miejscowości Małe Gacno. Roboty potrwają do dnia 13.10.2017r godz. 18:00 i będą wykonywane w obrębie pasa kolejowego.