Gmina Cekcyn znalazła się na liście projektów wybranych do dofinasowania w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.

Uczniowie ze szkół w Cekcynie, Zielonce i Iwcu do końca roku otrzymają nowoczesny sprzęt multimedialny do prowadzenia zajęć. Łączna wartość projektu wynosi 52.500,00 zł z tego 42.000,00 zł stanowi dofinansowanie z budżetu państwa.