W ramach konsultacji społecznych "Nasza przestrzeń"
zapraszamy na spotkanie

z dr hab. inż. arch. Panem Danielem Załuskim,
na których chcielibyśmy porozmawiać o wizji rozwoju gospodarczego Gminy Cekcyn i jego skutkach dla Mieszkańców.