Wójt Gminy Cekcyn ogłasza nabór na stanowisko psychologa w Punkcie Konsultacyjnym dla osób uzależnionych i współuzależnionych z terenu gminy Cekcyn, który potrwa do 29 czerwca br., do godziny 14:00. Szczegóły naboru i wzory wymaganych dokumentów znajdują się na stronie:

http://bip.cekcyn.pl/Article/get/id,20732.html

Zapraszamy do składania podań.