W załączeniu znajdują się odpowiedzi na pytania dotyczące zapytania cenowego w celu określenia ceny budowy obiektów małej architektury turystycznej i rekreacyjnej w gminie Cekcyn z dnia 25 czerwca 2018 r.