Urząd Gminy Cekcyn informuje, że przedłużony został termin składania wniosków na dofinansowanie instalacji OZE. Ostateczny termin złożenia wniosku upływa w dniu 29 czerwca 2018 r. (piątek). Wnioski można składać on-line wypełniając ankietę zamieszczoną na stronie www.globaleco.pl/ankieta/ lub papierowo w Urzędzie Gminy Cekcyn, pokój nr 26.