Obszar Cekcyn
w dniach: 2018-08-07,
w godzinach: 7 sie 13:00 - 7 sie 18:30
Cekcynek ul. szkolna 34A, 34B, 34C, i przyległe.