Obszar Cekcyn
w dniach: 2018-08-17,
w godzinach: 17 sie 08:00 - 17 sie 13:30
Cekcyn ulice: Ogrodowa, Szkolna 8, hala sportowa,
przepompownia, i przyległe.