Obszar Cekcyn
w dniach: 2018-09-11,
w godzinach: 11 wrz 08:00 - 11 wrz 10:30, 11 wrz 14:00 - 11
wrz 17:00
Wielkie Gacno, Wielkie Budziska, Małe Gacno, Małe Budziska,
Mikołajskie, Szklana Huta, Wypalanki, i przyległe.

Obszar Cekcyn w dniach: 2018-09-11, w godzinach: 11 wrz 08:00 - 11 wrz 17:00 Zalesie od numeru 1 do 8, oraz 56, i przyległe.