Urząd Gminy Cekcyn informuje, że w okresie od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r. obowiązuje Uchwała Nr II/23/18 Rady Gminy Cekcyn z dnia 21 grudnia 2018 r., która określa między innymi wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W I kwartale 2020 r. obowiązują stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, identyczne, jak w roku 2019, tj.

miesięczna stawka, w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, od gospodarstwa domowego składającego się z:

  1. 1 osoby w wysokości 13,00 zł
  2. 2 osób w wysokości 27,00 zł
  3. od 3 do 4 osób w wysokości 42,00 zł
  4. od 5 do 6 osób w wysokości 52,00 zł
  5. od 7 do 8 osób w wysokości 62,00 zł
  6. powyżej 8 osób w wysokości 67,00 zł