W załączeniu poniżej Zarządzenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dot. odstrzału sanitarnego dzików oraz jego zmiany.