8 Lipca br., uroczyście otworzyliśmy i poświęciliśmy nowo wybudowaną świetlicę wiejską w Zalesiu. W otwarciu wzięli udział zaproszeni goście oraz mieszkańcy Sołectwa Zalesie. Realizacja inwestycji trwała od marca 2019 roku do stycznia 2020 roku.
Wykonawcą inwestycji była firma Malarstwo Tapeciarstwo Usługi Remontowo Budowlane Pana Leszka Stosika z Osia. Koszt całego zadania to kwota 889.290,- zł, przy dofinansowaniu 475.809,- zł.
Inwestycja była realizowana w ramach dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich;
Typ operacji; Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne.
Nazwa zadania: Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Zalesiu wraz z wyposażeniem.
Uroczystość prowadzili wspólnie Pani Marlena Czajkowska - Sołtys Sołectwa Zalesie z Panem Jackiem Brygmanem - Wójtem Gminy Cekcyn.
Uroczystego poświecenia dokonał Ksiądz Proboszcz Krzysztof Kosobucki.
W otwarciu świetlicy wzięli udział między innymi: Pani Elżbieta Siemiątkowska - Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Pani Dorota Gromowska - Przewodnicząca Rady Powiatu Tucholskiego, Pan Tomasz Borta - Przewodniczący Rady Gminy Cekcyn, Pan Jarosław Łyskawa - Nadleśniczy Nadleśnictwa Tuchola. Pan Jarosław Góral - inspektor nadzoru inwestorskiego.
Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym osobom za przygotowanie tak wspaniałego otwarcia świetlicy, a zwłaszcza Pani Sołtys, Radzie Sołeckiej, Kołu Gospodyń Wiejskich w Zalesiu, Pani instruktor świetlicy oraz strażakom OSP w Zalesiu. DZIĘKUJEMY :-) 

Uroczyste przecięcie wstęgi przez: (od lewej) Pani Elżbieta Siemiątkowska, Pani Ewa Lenartowicz, Pan Tomasz Borta, Pani Iwona Smigel, Pani Marlena Czajkowska.Uroczyste poświęcenie przez Księdza Proboszcza Krzysztofa Kosobuckiego.


Podziękowania dla Pani Elżbiety Siemiątkowskiej - Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.


Podziękowanie dla Pana Tomasza Borty - Przewodniczącego Rady Gminy Cekcyn.


Podziękowanie dla Pana Jarosława Górala - inspektora nadzoru inwestorskiego.


Prezent od Pań instruktorek w świetlicach wiejskich.
Pani Dorota Gromowska Przewodnicząca rady Powiatu Tucholskiego oraz Pan Jarosław Łyskawa - Nadleśniczy Nadleśnictwa Tuchola.


Uczestnicy otwarcia świetlicy w Zalesiu.


Zaproszeni goście.


Przepyszny tort przygotowany przez KGW w Zalesiu.


Instruktorki świetlic wiejskich z Gminy Cekcyn.


Panie instruktorki pozostałych 11 świetlic.


Pani Agnieszka Kehn -  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekcynie.


Dywagacje 3 Kierowników od prawej: Małgorzaty Behrendt, Kamili Malinowskiej i Jacka Marczaka.