Dobiega końca tegoroczna kampania składania wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 10 lipca 2020 r. jest ostatnim dniem na ich złożenie. Tego dnia wszystkie biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą otwarte do godz. 19:00.

Wnioski można składać zarówno przez aplikację eWniosek Plus, jak i w wersji papierowej. Można je również złożyć poprzez platformę ePUAP, przesłać pocztą tradycyjną lub pozostawić w udostępnionej wrzutni na dokumenty.