Obszar Cekcyn
w dniach: 2020-09-24,
w godzinach: 24 wrz 08:00 - 24 wrz 10:30
Kruszka 13A, oraz działki od nr 540/19 do 540/38, i
przyległe.