Obszar Cekcyn
w dniach: 2021-01-25,
w godzinach: 25 sty 08:30 - 25 sty 12:00
Krzywogoniec 145, 147, 149, 154, 156, 158, i przyległe.