Oferenci

  Informuję, że zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie analizy finansowej dla projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Cekcyn” planowanego do dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet 8 – Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

 Oferty prosimy składać do dnia 13.09.2012 r. w formie papierowej, osobiście lub listownie: ul. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn z opisem na kopercie: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Cekcyn” lub elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Wójt Gminy Cekcyn
/-/Jacek Brygman