Gmina Cekcyn jest jedną z 10 gmin w Polsce, zakwalifikowanych do udziału w projekcie Fundacji Rozwoju Dzieci im.J.A.Komeńskiego „Standardy jakości wczesnodziecięcej opieki i edukacji”.

Przedstawiamy prezentację raportu z przeprowadzonych badań. Pobierz (6,7 MB)

Raport znajduje się również do wglądu u Sekretarza Gminy, w Przedszkolu Gminnym, Gminnym Ośrodku Kultury, Bibliotece Gminnej, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Ośrodku Zdrowia oraz w punkcie opieki „Bajkowa Kraina” (Cekcyn-Madera).

Wszystkie uwagi i propozycje, dotyczące przedstawionych zagadnień prosimy kierować do koordynatora dyr. Renaty Staniłko.