Komunikat Enea Operator dotyczący bonifikaty dla Klientów za przekroczenie dopuszczalnego czasu przerwy w dostawie energii elektrycznej.


Szanowni Państwo, informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną - § 41 (przepisy wykonawcze do Ustawy Prawo energetyczne), Klientom spółki przysługuje bonifikata za przekroczenie czasu dopuszczalnej jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej wynoszącej 24h.


W celu uzyskania bonifikaty z powyższego tytułu, Klient Enei Operator lub posiadający tzw. umowę kompleksową ze sprzedawcą energii elektrycznej, powinien złożyć pisemny wniosek.


We wniosku należy podać następujące informacje:
dane osoby zgłaszającej,
adres obiektu,
datę zdarzenia oraz informacje o przekroczeniu dopuszczalnego 24 godzinnego czasu przerwy w dostawie energii elektrycznej.


Wniosek można złożyć:
osobiście lub listownie w każdej jednostce organizacyjnej ENEA Operator (dane adresowe znajdują się na stronie internetowej www.operator.enea.pl w zakładce „Obsługa Klienta i kontakt” );
osobiście lub listownie w biurze obsługi klienta sprzedawcy;
faxem pod nr 61 850 44 64
mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
poprzez aplikację e-bok


W każdym zgłoszonym przypadku spółka dokona szczegółowej analizy, a w przypadku uznania zasadności wniosku dokona wypłaty bonifikaty.


Wysokość bonifikaty jest ustalana indywidualnie i zależy od:
wielkości zużycia energii elektrycznej Klienta;
czasu przekroczenia dopuszczalnej jednorazowej przerwy w dostawie energii elektrycznej, która wynosi 24 godziny;
średniej ceny energii elektrycznej z rynku konkurencyjnego w roku poprzednim podawanej przez prezesa URE i pomnożonej przez 10 w przypadku Klienta indywidualnego przyłączonego do sieci niskiego napięcia.

W związku z wystąpieniem na terenie gminy Cekcyn niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w dniu 11.08.2017r. Wójt Gminy wystąpił do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o powołanie komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych.

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Cekcyn II piętro, pok. nr 26 u Pana Jacka Marczaka.

 

Zakaz wstępu do lasu obowiązuje również dla Nadleśnictwa Zamrzenica - DO ODWOŁANIA

Osoby poszkodowane w nawałnicy burzowej w dniu 11 sierpnia 2017 roku mogą zaistniałe szkody zgłaszać do:

  1. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekcynie. Udzielona kwota zapomogi bezzwrotnej osiągnąć może max. 6 tys. zł
  2. Urzędu Gminy, gdzie powołano Komisję, która szacuje straty materialne w budynkach i lokalach mieszkalnych. Kwota pomocy może osiągnąć max. 100 tys. zł. Budynki gospodarcze oceniane będą tylko pod kątem możliwości użytkowania.

Osoby, które miały wykupione polisy ubezpieczeniowe zgłaszają zaistniałe straty bezpośrednio do firm ubezpieczeniowych.

Ponadto powiat tucholski powołał Komitet Społeczny „Solidarni z poszkodowanym” z siedzibą w Tucholi, ul. Pocztowa 7 (Starostwo Powiatowe). Środki można przekazywać na wyodrębnione konto powiatu tucholskiego nr:

20 1560 0013 2340 9874 1000 0042

Komitet Społeczny „Solidarni z poszkodowanym” będzie prowadził również zbiórki do „puszek” na terenie powiatu tucholskiego. Szczegóły podawane będą na bieżąco. Osoby, które potrzebują pomocy rzeczowej np. środków czystości, pościeli mogą zgłaszać się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, ul. Pocztowa 7.