Poniżej zamieszczamy zapytanie cenowe wraz z załącznikami, w celu określenia ceny budowy obiektów małej architektury turystycznej i rekreacyjnej w gminie Cekcyn na ul. Szerokiej.
Termin składania formularzy cenowych do 17 sierpnia 2018r. do godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Cekcynie, decyduje godzina wpływu do tut. Urzędu.
W załączeniu:
- zapytanie cenowe,
- formularz cenowy,
- dokumentacja projektowa,
- przedmiar robót.

Uwagi do realizacji zadania:
1. Zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

Obszar Cekcyn
w dniach: 2018-08-07,
w godzinach: 7 sie 13:00 - 7 sie 18:30
Cekcynek ul. szkolna 34A, 34B, 34C, i przyległe.

Bydgoszcz, 27 lipca 2018 r.

 

Informacja prasowa

Zapytaj eksperta ZUS o swoją emeryturę

Od 1 października 2017 roku obowiązuje niższy wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn. Dla tych, którzy chcą przejść na emeryturę lub też chcą wnioskować
o powtórne przeliczenie świadczeń Oddział ZUS w Bydgoszczy organizuje dyżur telefoniczny. Naszych ekspertów będzie można zapytać m.in.:

  • Komu, kiedy i na jakich zasadach przysługuje emerytura ?
  • Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?
  • Jak zwiększyć wysokość emerytury?

 

Na te i wiele innych pytań związanych ze świadczeniami emerytalnymi, odpowiedzą eksperci ZUS podczas dyżuru telefonicznego, który odbędzie się 7 sierpnia w godz.
9.00-12.00 pod nr. tel. 52 341 87 04

 

Serdecznie zapraszamy.

Krystyna Michałek

Rzecznik Regionalny ZUS

Województwa Kujawsko-Pomorskiego