W związku z wystąpieniem na terenie gminy Cekcyn niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w dniu 11.08.2017r. Wójt Gminy wystąpił do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o powołanie komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych.

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Cekcyn II piętro, pok. nr 26 u Pana Jacka Marczaka.

 

Zakaz wstępu do lasu obowiązuje również dla Nadleśnictwa Zamrzenica - DO ODWOŁANIA

Osoby poszkodowane w nawałnicy burzowej w dniu 11 sierpnia 2017 roku mogą zaistniałe szkody zgłaszać do:

  1. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekcynie. Udzielona kwota zapomogi bezzwrotnej osiągnąć może max. 6 tys. zł
  2. Urzędu Gminy, gdzie powołano Komisję, która szacuje straty materialne w budynkach i lokalach mieszkalnych. Kwota pomocy może osiągnąć max. 100 tys. zł. Budynki gospodarcze oceniane będą tylko pod kątem możliwości użytkowania.

Osoby, które miały wykupione polisy ubezpieczeniowe zgłaszają zaistniałe straty bezpośrednio do firm ubezpieczeniowych.

Ponadto powiat tucholski powołał Komitet Społeczny „Solidarni z poszkodowanym” z siedzibą w Tucholi, ul. Pocztowa 7 (Starostwo Powiatowe). Środki można przekazywać na wyodrębnione konto powiatu tucholskiego nr:

20 1560 0013 2340 9874 1000 0042

Komitet Społeczny „Solidarni z poszkodowanym” będzie prowadził również zbiórki do „puszek” na terenie powiatu tucholskiego. Szczegóły podawane będą na bieżąco. Osoby, które potrzebują pomocy rzeczowej np. środków czystości, pościeli mogą zgłaszać się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, ul. Pocztowa 7.

Wszystkich, którzy chcieliby pomóc poszkodowanym w  nawałnicy, która przeszła przez nasz rejon 11 sierpnia informujemy, że w Powiecie Tucholskim powołany został Komitet Społeczny "Solidarni z Poszkodowanym", którego siedziba znajduje się w Tucholi ul. Pocztowa 7.
Osobą uprawnioną do kontaktu jest Anna Toby 600 310 751.
Uruchomiony został numer konta bankowego, na który można dokonywać wpłat:
Odbiorca: Powiat Tucholski
Nr konta: 20 1560 0013 2340 9874 1000 0042
z dopiskiem: "dla  Poszkodowanych w Powiecie Tucholskim"
Wszystkim Darczyńcom z góry dziękujemy za okazaną poszkodowanym pomoc!