W związku z trwającą przebudową dróg powiatowych w Cekcynie, wprowadzone zostaje dodatkowe oznakowanie na drodze nr 010342C - ulica Ogrodowa w miejscowości Cekcyn.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu: od dnia zatwierdzenia do 31.12.2017r.

Z projektem organizacji ruchu można zapoznać się na podstawie informacji w załączonych plikach.

 

Gmina Cekcyn podobnie jak w ubiegłych latach podczas „Dni Gminy Cekcyn”, w tym roku, w dniach 5-6 sierpnia 2017 r. organizuje „WIELKĄ LOTERIĘ FANTOWĄ”.
Dochód z loterii przekazywany jest na
Fundusz stypendialny im. Janiny Ragin-Szczęsnej, którego nadrzędnym celem jest wspieranie uzdolnionej młodzieży z terenu naszej gminy.
„WIELKA LOTERIA FANTOWA” cieszy się co roku bardzo dużym powodzeniem, dlatego też zwracamy się z ogromną prośbą o przekazanie FANTÓW NA LOTERIĘ. Mogą to być np. gadżety firmowe, przedmioty artystyczne, rękodzieło lub inne rzeczy, przedmioty czy usługi, które ucieszą uczestników loterii.
Wyrażając przekonanie, że nasza prośba spotka się ze zrozumieniem, pragniemy z góry podziękować za przychylność i podarowane fanty.
Fanty zbieramy w Urzędzie Gminy, biuro nr 12 /I piętro/, więcej informacji u Izabeli Złotowskiej tel. 668 816 173 lub Justyny Wilkiewicz tel. 698 791 802.
Dziękujemy za wsparcie :-)

Państwo Bernadeta i Zygfryd Muchowscy Świętowali 55 rocznicę ślubu.

Jubilatów odwiedziła Sekretarz Gminy Pani Halina Fryca oraz Z-ca kierownika USC Małgorzata Behrendt.

Drogim Jubilatom składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, pogody ducha, radości, wiele dni przepełnionych pozytywnymi emocjami.

RAZ JESZCZE SERDECZNE GRATULACJE !!!