W październiku i grudniu 2012 r. zaginęły 2 pieski z okolicy Dębowca.Wszyscy, który widzieli czworonogi bardzo prosimy o skontaktowaniem się z Panią Cecylią Glazik, tel. 512 756 145.

W maju 2012 Para Prezydencka zainaugurowała Konkurs „Dobry Klimat dla Rodziny”, by wyróżnić i promować wartościowe inicjatywy samorządów, które kreują otoczenie sprzyjające dobremu funkcjonowaniu rodzin. Najlepsze działania mogą stać się wzorem i inspiracją dla innych władz lokalnych w Polsce.
Podczas świątecznego spotkania Pary Prezydenckiej z Rodzinami w środę 19 grudnia 2012 w Pałacu Prezydenckim  zostały ogłoszone Nominacje Kapituły w Konkursie „Dobry Klimat dla Rodziny”. Z blisko 250 różnorodnych inicjatyw samorządów wspierających rodziny, nadesłanych z całej Polski, Kapituła Konkursu, pod przewodnictwem Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Ireny Wóycickiej, wyłoniła 15 Nominowanych do Nagrody Pary Prezydenckiej.

"Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny
Przy wejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny,
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie."

Cyprian Kamil Norwid


 

Wszystkim mieszkańcom gminy Cekcyn
życzymy  świąt białych, pachnących choinką, spędzonych                
w ciepłej i rodzinnej atmosferze przy wigilijnym stole,
życzliwości oraz wszelkiej pomyślności.     
Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia towarzyszą Państwu
w zbliżającym się 2013 roku, a serdeczna i twórcza współpraca
buduje naszą "małą ojczyznę"  poprzez realizację wielu
śmiałych zamierzeń zawodowych i społecznych.

życzą
Rada Gminy, Wójt Gminy
oraz Pracownicy Urzędu Gminy w Cekcynie

W niedzielę 16 grudnia 2012r.w świetlicy wiejskiej w Nowym Suminie odbyło się mikołajkowo-świąteczne spotkanie maluchów z grup świetlicowych.
Grupa z Nowych Sumin zaprosiła grupę z Ostrowa.
 

Zapraszamy organizacje pozarządowe do składania ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku.Termin złożenia ofert upływa 14 stycznia 2013 r. o godz. 10.00, oferty należy składać do Urzędu Gminy w Cekcynie, pokój Nr 24 /sekretariat/. Więcej informacj: ogłoszenie o konkursie, wzór oferty, umowy i sprawozdania, dostępne są na stronie www.bip.cekcyn.pl w zakładce Aktulaności oraz pod nr telefonu 52 33 47 555.