W dniu 9 maja 2013r. w Cekcynie na lokalnym seminarium spotkali się przedstawiciele społeczności lokalnych, organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego w trakcie lokalnego seminarium.
W seminarium uczestniczyli przedstawiciele samorządów gmin Lubiewo, Gostycyn, Białe Błota, Sępólno Krajeńskie, Cekcyn oraz Starostwa Powiatowego w Tucholi

Zaproszenie do udziału przyjęły następujące organizacje pozarządowe:

Fundacja Edukacyjne Drogi Polek i Polaków z Torunia

Koronowskie Stowarzyszenie Oświatowe „CORONA” z Koronowa

Stowarzyszenie SZANSA z Żabiej Woli

Fundacja Kreatywnej Edukacji z Bydgoszczy

Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Sołectwa Krzywogoniec

Stowarzyszenie Agrorozwoju Sołectwa Małe Gacno „Jagoda”

Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Cekcyn

Stowarzyszenie „DOROŚLI – DZIECIOM” z Sępólna Krajeńskiego

Uczestnikami byli również:

Klub Dziecięcy Smerfuś z Dobrcza, Prywatny Punkt Opieki „Bajkowa Kraina”z Cekcyna oraz animatorki świetlicowych grup zabawowych i  edukacyjno-zabawowych  Gminy Cekcyn.
W spotkaniu uczestniczyły przedstawicielki Fundacji Rozwoju Dzieci im. J.A.Komeńskiego - prezes Zarządu Teresa Ogrodzińska oraz  koordynatorka projektów Katarzyna Paterek.

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH
Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Zespół w Poznaniu
Obszar Województwo kujawsko-pomorskie
PROGNOZA NA PIERWSZĄ DOBĘ
Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 09.05.2013 do godz. 07:30 dnia 10.05.2013
Zjawisko/stopień zagrożenia Burze/1
Przebieg Przewiduje się wystąpienie burz, podczas których opady deszczu wyniosą od 20 do 25 mm, a wiatr osiągnie w porywach od 60 do 65 km/h.
PROGNOZA NA DRUGĄ DOBĘ
Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 10.05.2013 do godz. 07:30 dnia 11.05.2013
Zjawisko/stopień zagrożenia Burze/1
Przebieg Przewiduje się wystąpienie burz, podczas których opady deszczu wyniosą od 20 do 25 mm, a wiatr osiągnie w porywach od 60 do 65 km/h.
PROGNOZA NA TRZECIĄ DOBĘ
Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 11.05.2013do godz. 07:30 dnia 12.05.2013

Do 6 maja 2013 r. został przedłużony termin składania deklaracji uczestnictwa w "Konkursie na najładniejszą posesję w Gminie Cekcyn". Więcej informacji o konkursie na stronie: www.bip.cekcyn.pl zakładka Aktualności.

Rozpoczynamy działania w ramach nowego projektu Fundacji Rozwoju Dzieci im. J.A.Komeńskiego i szwedzkiej fundacji WORLD CHILDHOOD FOUNDATION.

Projekt zakłada wsparcie 2 gmin wiejskich (Głuchów i Cekcyn) w  integrowaniu działań różnych instytucji i moderowanie ich współpracy przy planowaniu i wdrażaniu działań skierowanych do najmłodszych dzieci i ich rodziców. Działania te będą koordynowane przez Centrum Dziecka i Rodziny. Centra będą oferowały różnego rodzaju działania i formy wsparcia dla dzieci i ich rodzin.

19 marca 2013r. odwiedziły naszą gminę przedstawicielki obydwu fundacji –  Susanne Drakborg (WCHF) oraz  Teresa Ogrodzińska i Dorota Bregin (FRD).

25 marca 2013r. obyło się seminarium, poświęcone wypracowaniu diagnozy sytuacji małych dzieci w gminie, a w dniach 18-19 kwietnia 2013r. zespół projektowy pracował nad koncepcja naszego centrum.