Tematem kolejnego spotkania z książką w grupach przedszkolnych Kasztanki i Jarzębinki, były bezpieczne formy spędzania czasu w trakcie ferii. Dzieci wysłuchały opowiadania Zofii Staneckiej "Basia i narty", odpowiadały na zimowe zagadki oraz analizowały ilustracje, przedstawiające właściwe i niewłaściwe zachowania podczas zimowych zabaw. Wspólnie rozwiązaliśmy krzyżówkę, której hasło - Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, było punktem wyjścia do rozmów o zadaniach GOPR-u i zagrożeniach, na jakie narażeni jesteśmy podczas aktywnego wypoczynku w górach.   

W grupie Kasztanki (07.02.2018 r.)

W grupie Jarzębinki (07.02.2017 r.)