Październikowe spotkanie w grupie przedszkolnej Cisy (17.10.2018 r.) poświęcone było warzywom i owocom. Dzieci wysłuchały opowiadania Doroty Gellner "Sałatka", następnie rozpoznawały warzywa i owoce oraz określały ich barwę.  Na koniec poznały legendę o smoku i jego sercu, od którego wywodzi się owoc zwany pitają.