Regulamin XIV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego 
 o „Cisową gałązkę” im. L. Wyczółkowskiego

Organizator:  Gminna Biblioteka Publiczna w Cekcynie
Patronat:   Wójt Gminy Cekcyn

Cele konkursu:
- pobudzanie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej w dziedzinie poezji,
- ujawnienie oraz promocja rodzimych talentów literackich,
- możliwość spotkania twórców, wzajemnego poznania i doskonalenie warsztatu.

Regulamin:
1. Uczestnikami Konkursu mogą być wszyscy piszący w wieku od 15 do 30 lat.
2. Warunkiem udziału w Konkursie jest nadesłanie w wydruku komputerowym zestawu zawierającego od 1 do 3 wierszy (nie więcej), które nie były nigdy publikowane, zamieszczane           w Internecie lub nagradzane.  Każdy wiersz powinien być opatrzony godłem (pseudonimem)               i nadesłany w 4 egzemplarzach. Do takiego zestawu należy dołączyć zaklejoną kopertę (na niej napisać godło i wiek) z kartką zawierającą następujące informacje:
imię i nazwisko autora, adres, e-mail, rok urodzenia i numer telefonu.
3. Tematyka prac dowolna, mile widziane wiersze inspirowane pięknem Borów Tucholskich.
4. Prace należy dostarczyć do 30 kwietnia  br. (decyduje data stempla pocztowego).
5. Oceny utworów dokona Jury powołane przez Organizatora.
6. Laureat Konkursu otrzyma nagrodę główną w kwocie 1000 zł.
7. Uczestnicy wyróżnieni otrzymają nagrody rzeczowe i pieniężne.
8. Wiersze nagrodzone zostaną opublikowane w miesięczniku literackim „AKANT”.
9. Laureat i osoby wyróżnione zobowiązane są do osobistego odbioru nagród w dniu finału Konkursu (nieodebrane nagrody, z wyjątkiem szczególnych uzasadnionych przypadków, nie będą wysyłane). 
10. Wszystkie osoby nagrodzone zostaną powiadomione wcześniej o werdykcie Jury (e-mail lub telefonicznie).
11. Organizator nie zwraca nadesłanego tekstu i jednocześnie zastrzega sobie prawo do opublikowania nagrodzonych wierszy.
12. Autor wiersza wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych       w celach związanych z niniejszym Konkursem.
13. W sprawach spornych, nie ujętych w regulaminie, decyzję podejmuje Organizator.

Uroczyste wręczenie "Cisowej gałązki" nastąpi w sobotę 04.07.2020 r.  o godz. 19.00 w Amfite­­atrze nad Jeziorem Wielkim Cekcyńskim, na wieczorze literacko-muzycznym, połączonym z prezen­ta­cją nagrodzonych utworów.

Organizator:
Gminna Biblioteka Publiczna w Cekcynie
ul. Szkolna 2
89-511 Cekcyn
tel. 52 33 47 568
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Grażyna Wojcieszko była gościem piątkowego spotkania z cyklu "Poczytaj z nami". Najnowsza książka "Animalki" to zbiór 15 opowiadań, których bohaterami i jednocześnie narratorami są zwierzęta, mówiące głosem kobiet. To opowiadania będące wnikliwym zapisem ludzkich zachowań, odtworzonych przez koty, małże, pajęczaki czy ryby. Niepozorna z wyglądu książka, wywołała burzliwą dyskusję. Książka dostępna w bibliotece.

 

Chociaż zima w tym roku jest wyjątkowo łagodna, to warto jednak rozmawiać z dziećmi o potrzebie dokarmiania zwierząt. W oparciu o ilustracje rozpoznawaliśmy ptaki i dzieliliśmy je na te, które z nich odlatują, a które pozostają u nas na zimę. Następnie dzieci kolejno określały, który z produktów spożywczych może być włożony do karmnika. Uzupełnieniem spotkania było zabawne opowiadanie Racheli Bright "Wiewiórki, które nie chciały się dzielić".

W grupie Brzozy (17.01.2020 r.)

Tematem styczniowego spotkania w grupie Świerki był Dzień Babci oraz Dzień Dziadka. Spotkanie przygotowane zostało w oparciu o książkę Elizy Piotrowskiej "Tupcio Chrupcio - wizyta u dziadków". Na zakończenie zajęć były zagadki dla każdego, zapisane na czerwonych serduszkach.

W grupie Świerki (16.01.2020 r.)