Organizowane od kilku lat warsztaty dla grupy młodzieżowej i dorosłych odbywają się dwa razy w miesiącu. Uczestnicy zajęć w dalszym ciągu systematycznie realizują swoje pasje  i marzenia artystyczne w dziedzinie różnych form, technik plastycznych
i rękodzieła.
Spotkania odbywają się w „ciepłej” i przyjaznej atmosferze, są atrakcyjną formą spędzania czasu wolnego w duchu integracji pokoleniowej i rodzinnej. Podczas zajęć edukacyjno-aktywizujących rodzą się nowe pomysły wzajemne inspiracje przyczyniają się do powstawania najróżniejszych rozwiązań.  

Niektórzy odkrywają swoje predyspozycje i uzdolnienia do twórczości artystycznej, których nie mieli możliwości realizować z powodu braku świadomości swoich możliwości w tym zakresie.
                                                                                  Plastyk- Łucja Ryszkowska