W Gminnym Ośrodku Kultury zakończył się cykl szkoleń z podstaw obsługi komputera dla dorosłych. Zajęcia odbywały się w dwóch grupach, 10 spotkań we wtorki w godzinach od 1500 do 1630 oraz w środy od godziny 1630 do 1800. W kursie uczestniczyło 13 osób. Podczas szkolenia został opracowany następujący materiał: wiadomości podstawowe z zakresu budowy komputera, operowanie myszą, zapoznanie się z klawiaturą, praca w Wordzie, operacja na plikach, obsługa internetu. Kolejny cykl szkoleń odbędzie się w 2012 roku. Zajęcia prowadziły instruktorki GOK-u Beata Walenty i Justyna Barwik.