W piękny słoneczny dzień 11 października br. seniorzy z  Klubu Seniora „Cisowianie” wzięli udział w warsztatach wyrobu świec z wosku przczelego w Miodowej Wiosce w Wielkim Mędromierzu. Podczas kilkugodzinnego pobytu poznali tradycje i współczesne techniki pszczelarskie, a prowadzące spotkanie nakreśliły też sylwetki najstarszych pszczelarzy. Oprowadzono uczestników wycieczki po ścieżce dydaktycznej, ukazującej życie i pracę pszczół. W końcu realizowania tematu wszyscy odwiedzili swoistą izbę pamięci dawnego pszczelarstwa, stosowanych urządzeń w otoczeniu przedmiotów minionych lat. Jako zainteresowani zwiedziliśmy Izbę pamięci zabytków techniki, motoryzacji, eksponatów, lokalnego rzemiosła i obyczajów.

Potem przemieściliśmy się do Gostycyna, by zapoznać się z funkcjonowaniem Spółdzielni Socjalnej „Borowiacki Wigor”. Przywitała tam nas prezes Justyna Kożuch. W krótkich słowach przedstawiła funkcjonowanie   swego Domu Dziennego Pobytu „Senior Wigor”. Podopieczni seniorzy grupy „Młodzi Duchem” z tego Domu przygotowali przedstawienie pt: „Bajka o uczuciach terapełtycznych” i „U lekarza”. Ich mottem jest „Bądź człowiekiem wśród stworzeń i bratem między braćmi”.

Niespodzianką dla obecnych był występ wokalny Zespołu „Cisowianie” z Cekcyna, recytacja wierszy koleżanki Jadwigi Bartlewskiej, a swą twórczość w gwarze borowiackiej zaprezentowała Gertruda Wengerska.

Na zakończenie wykład prozdrowotny z demonstracją ćwiczeń i zachowań, przedłużających sprawność fizyczną i duchową z udziałem gości pokazała rehabilitantka tej placówki. Mieliśmy też okazję zwiedzić wszystkie pomieszczenia wyposażone w urządzenia rehabilitacyjne, służące miejscowym seniorom.

Tekst i zdjęcia przekazali: Maria i Jan Bonkowie

Zdjęcia udostępnił Michał Bucholtz