Kolejne posiedzenie Konwentu Wójtów Gmin Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbędzie się 17 września br. w Gminie Lubanie  (powiat włocławski).

Przewidywane tematy spotkania:

1. Aktualna informacja o przewidywanych konkursach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na l. 2014-2020 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
2. Możliwości i zasady finansowania inwestycji proekologicznych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
3. Zasady dofinansowania budowy dróg lokalnych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
4. Funkcjonowanie Kujawsko - Pomorskiej Sieci Informacyjnej.

Szczegóły spotkania już wkrótce.