Najbliższe posiedzenie Konwentu Wójtów Gmin Wiejskich odbędzie się 4 lutego 2016 roku (czwartek), w Gminie Lniano (powiat świecki). Harmonogram spotkania zostanie podany w terminie późniejszym.