W imieniu Prezydium Konwentu Wójtów Gmin Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia składam Państwu serdeczne życzenia.
Dla nas wszystkich jest to szczególny czas:
radości, odpoczynku
i przebywania w gronie najbliższych. W spokoju, oderwani od pracy zawodowej, snujemy plany na rok następny. Życzę, aby w nadchodzącym 2016 roku zrealizowały się Wasze zamierzenia, podejmowane przez Was decyzje były trafne, a osiągane rezultaty satysfakcjonujące.
Niech osobliwy urok tych dni sprawi, że z nadzieją
spojrzymy na następne dni, a marzenia staną się
bliższe i osiągalne.
Życzę, by ciepło świątecznych, szczerych życzeń wzmocniło każdego z nas, a nadchodzący Nowy 2016 Rok był dla Was czasem spełnienia pragnień i marzeń, upływającym
w atmosferze życzliwości i wzajemnego zrozumienia.

Przewodniczący Konwentu Wójtów

Jacek Brygman