Poniżej znajdują się odpowiedzi Departamentu Rozwoju Regionalnego na pytania zgłoszone przez gminy dotyczące Regionalnego Programu Operacyjnego.