Przekazujemy treść Stanowiska Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w którym Sejmik wyraża sprzeciw wobec prób ograniczenia kompetencji samorządów regionalnego.