W załączniku znajduje się odpowiedź Ministra Pracy i Polityki Społecznej na stanowisko Konwentu Wójtów w sprawie dotacji na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych.

 17 kwietnia br. w miejscowości Łojewo w gminie Inowrocław odbyło się XIV posiedzenie Konwentu Wójtów Gmin Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przybyłych na spotkanie gości: panią Ewę Mes – wojewodę kujawsko-pomorskiego, pana Ryszarda Bober –przewodniczącego Sejmiku Kujawsko-Pomorskiego, pana Dariusza Kurzawę – wicemarszałka województwa kujawsko-pomorskiego, pana Bartosza Szymańskiego - zastępcę dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, panią Grażynę Rutkowską - dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, panią Elżbietę Siemiątkowską - dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich, panią Monikę Walecką-Gołasz – zastępcę dyrektora Wydziału Programowania Europejskiego (Departament Rozwoju Regionalnego), panią Barbarę Ptaszyńską- zastępcę dyrektora Głównego Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy, pana Marka Olszewskiego – przewodniczącego Związku Gmin Wiejskich RP, wójtów i burmistrzów gmin woj. kujawsko-pomorskiego oraz przedstawicieli mediów – telewizji, radia i prasy powitał przewodniczący Konwentu - Jacek Brygman, a gospodarz spotkania Wójt Gminy Inowrocław Pan Tadeusz Kacprzak zaprezentował film promocyjny.

Szanowni Państwo ,
w załączniku znajduje się zaproszenie na Konwent wraz z agendą. Spotkanie odbędzie się 17 kwietnia br. w miejscowości Łojewo, w gminie Inowrocław.
(mapka dojazdu w załączniku)

Serdecznie zapraszam Burmistrzów i Wójtów


Przewodniczący Konwentu

         Jacek Brygman
      Wójt Gminy Cekcyn

5 marca w Poznaniu odbył się Kongres 25-lecia samorządu, na który, zostały wybrane zarówno nowe władze w Związku Miast Polskich, jak również w Związku Gmin Wiejskich.

Z przyjemnością informujemy, że nowym Przewodniczącym Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej został członek Konwentu Wójtów Pan Marek Olszewski - Wójt Gminy Lubicz.

 

 

Termin kolejnego posiedzenia Konwentu Wójtów Gmin Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego został wyznaczony na 17 kwietnia 2015 r. Tym razem zapraszamy do Gminy Inowrocław. Harmonogram udostępnimy na stronie już wkrótce.