Podczas obrad XIII Konwentu Wójtów, które miały miejsce w 23 stycznia 2015 r. w Obrowie zostały przedstawione następujące prezentacje.