W załączeniu znajdują się prezentacje przedstawione na XXIII posiedzeniu Konwentu, które odbyło się 13 marca 2018 r. w Toruniu w ramach Forum Gospodarczego Welconomy Forum in Toruń.