W załączeniu znajduje się odpowiedź Dyrektora Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz pismo z Ministerstwa Rozwoju dotyczące Stanowiska nr 2/2017 Konwentu Wójtów w sprawie usuwania wyrobów zawierających azbest oraz treść samego stanowiska Konwentu.