W załączniku znajduje się odpowiedź Podsekretarza Stanu Ministerstwa Środowiska na Stanowisko Konwentu Wójtów nr 3/2017 w sprawie zmian w ustawie - Prawo ochrony Środowiska dotyczących funkcjonowania wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz treść samego stanowiska.