Poniżej znajdują się stanowiska przyjęte na XXI posiedzeniu Konwentu Wójtów, które odbyło się 28 września w Gminie Kowal.