W załączeniu znajduje się odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa na Stanowisko Konwentu Wójtów Gmin Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 8/2017 z dnia 28 września 2017 roku w sprawie wdrażania Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 oraz dla przypomnienia treść samego stanowiska.