W załączniku znajduje się odpowiedź Ministra Finansów na Stanowisko Konwentu Wójtów nr 3/2018 z 5 lutego 2018 r. w sprawie niedofinansowania zadań zleconych oraz dla przypomnienia treść Stanowiska nr 3/2018.