W załączeniu znajduje się odpowiedź Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na Stanowisko Konwentu Wójtów nr 6/2018 z 8 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków w ramach PROW 2014-2020 na "Budowę lub modernizację dróg lokalnych" oraz dla przypomnienia treść przyjętego Stanowiska.