W załączeniu znajduje się się odpowiedź Ministra Finansów na Stanowisko Konwentu Wójtów nr 8/2018 z dnia 29 września 2018 r. w sprawie szacowania strat w rolnictwie, spowodowanych klęską suszy oraz treść Stanowiska nr 8/2018.

W załączeniu znajduje się odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na Stanowisko Konwentu Wójtów nr 8/2018 z 27 września 2018 roku w sprawie szacowania strat w rolnictwie, spowodowanych klęską suszy oraz treść przyjętego Stanowiska nr 8/2018.

Poniżej znajdują się dwa stanowiska przyjęte na XXV posiedzeniu Konwentu Wójtów, które odbyło się 27 września w Gminie Bytoń.

W załączeniu znajduje się odpowiedź Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na Stanowisko Konwentu Wójtów nr 6/2018 z 8 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków w ramach PROW 2014-2020 na "Budowę lub modernizację dróg lokalnych" oraz dla przypomnienia treść przyjętego Stanowiska.

W załączeniu znajdują się stanowiska Konwentu Wójtów przyjęte 8 czerwca 2018 r., na posiedzeniu w Gminie Lisewo: stanowisko nr 6/2018 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków w ramach PROW 2014-2020 na "Budowę lub modernizację dróg lokalnych" oraz stanowisko nr 7/2018 w sprawie ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw.