W załączeniu znajduje się odpowiedź Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na Stanowisko Konwentu Wójtów Gmin Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 9/2017 z dnia 28 września 2017 w sprawie nawałnicy z dnia 11/12 sierpnia 2017 r. oraz treść samego Stanowiska.

Poniżej znajdują się stanowiska przyjęte na XXI posiedzeniu Konwentu Wójtów, które odbyło się 28 września w Gminie Kowal.

W załączeniu znajduje się uzgodnione stanowisko w sprawie alokacji dla dróg lokalnych w kolejnych konkursach planowanych w ramach RPO W K-P na lata 2014-2020.

W załączeniu znajduje się odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej  na Stanowisko Konwentu Wójtów nr 5/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 w sprawie proponowanej przez MEN zmiany sposobu naliczania subwencji oświatowej oraz treść samego Stanowiska.

W załączniku znajduje się odpowiedź Podsekretarza Stanu Ministerstwa Środowiska na Stanowisko Konwentu Wójtów nr 3/2017 w sprawie zmian w ustawie - Prawo ochrony Środowiska dotyczących funkcjonowania wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz treść samego stanowiska.